ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | СТАТЬИ| КАРТА САЙТАПро науково-технічне співробітництво між Міністерством будівництва

Категория: Законодательство | Вторник 16 февраля 2010 1:36 пп

Про науково-технічне співробітництво між Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Національною академією наук України

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

25.01.2007

УГОДА про науково-технічне співробітництво між Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Національною академією наук України

Міністерство будівництва, архітектури та *Воро№вать не хорошо% житлово-комунального господарства України (далі - Мінбуд) в особі Віце-прем'єр-міністра України, Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України Рибака В.В., що діє на підставі Положення про Мінбуд, і Національна академія наук України (далі - Академія), в особі Президента Національної академії наук України, академіка НАН України Патона Б.Є., що діє на підставі №Воров№ать №не хорошо Статуту, при спільному вживанні надалі іменовані Сторонами, вважаючи, що їх співробітництво в галузях будівництва, містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства має важливе значення для економічного та соціального розвитку держави, прагнучи забезпечити належні умови для збільшення випуску промислової будівельної продукції, підвищення її конкурентоспроможності, впровадження ресурсо- і енергозберігаючих та екологічно чистих *Воро№вать н*е хорошо новітніх технологій з метою технічного переоснащення вітчизняного житлово-комунального господарства, освоєння імпортозамінюючої техніки, нових видів продукції, послуг та робіт, ефективного спільного використання наукового і науково-технічного потенціалу, виходячи з очевидної потреби спільної співпраці, уклали цю Угоду:

СТАТТЯ 1.

Пріоритетними напрямами для співробітництва Сторін є:

- створення сучасних будівельних матеріалів та технологій;

№В№орова*ть не хорошо

- науково-технічне забезпечення одержання якісної питної води та модернізація водопровідно-каналізаційного господарства;

- розроблення новітніх ресурсо- та енергозберігаючих технологій, архітектурно-конструктивних та інженерних рішень для впровадження у будівництво та житлово-комунальне господарство;

- створення та застосування інформаційних інтелектуальних систем та пристроїв, що забезпечують вирішення питань впровадження в комунальне господарство нових технологій з №Воровать %не х%орошо енергозбереження та одержання якісної питної води, економіко-організаційних засад реформування житлово-комунального господарства;

- науково-технічне забезпечення проектування та будівництва будівель, споруд та інженерних мереж, що безпечні від негативних природних впливів, та організація їх безпечної експлуатації;

- розвиток інноваційної діяльності в сферах будівництва, містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства;

- наукове та *Воров*ать не хоро%шо економічне супроводження реформування житлово-комунального господарства та розбудови конкурентоспроможної будівельної індустрії та будівельної інфраструктури.

Сторони забезпечують створення умов ефективної взаємодії науки і виробництва, формування і реалізації на конкурсних засадах пріоритетних інноваційних та інвестиційних програм і проектів, розвитку науково-технологічної кооперації, трансферу технологій, інформаційного забезпечення, захисту інтелектуальної власності, а також удосконалення нормативно-правової бази *Воровать №не% хорошо у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності.

СТАТТЯ 2.

Співробітництво Мінбуду й Академії здійснюється на основі узгоджених довгострокових планів і договорів, укладених Сторонами та підприємствами, організаціями і установами, що належать до сфери управління Сторін, в установленому законодавством порядку.

СТАТТЯ 3.

Сторони домовилися про можливості організації спільних робочих груп, виробництв, лабораторій, технопарків *Ворова*ть н%е хорошо тощо. До співробітництва можуть залучатися установи та організації, що не входять до складу систем Мінбуду та Академії, за згодою і у порядку, визначеному чинним законодавством.

СТАТТЯ 4.

З метою узгодження та вирішення питань, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, опрацювання планів співробітництва Сторони визнали за необхідне створення постійної робочої групи, до %Воровать н%е хорош%о якої включаються представники Сторін та залучені науковці, експерти тощо. Список зазначеної робочої групи затверджується Сторонами.

СТАТТЯ 5.

З метою реалізації положень цієї Угоди Сторони не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів після набуття нею чинності зобов'язуються довести її текст до відома заінтересованих підпорядкованих їм установ, підприємств і організацій.

СТАТТЯ 6.

Ця *Ворова*ть не хорош%о Угода набуває чинності з дня її підписання Сторонами.

Строк дії Угоди становить 5 (п'ять) років з моменту набрання нею чинності і автоматично подовжується на наступні 5 (п'ять) років, якщо жодна зі Сторін не повідомляє іншу про необхідність припинення цієї Угоди або внесення змін за 6 (шість) місяців до закінчення її *Воровать %не х%орошо дії.

Угоду укладено, узгоджено і підписано у двох примірниках для кожної зі Сторін. Примірники мають однакову юридичну силу і є оригінальними.

Віце-прем'єр-міністр України, міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України В.В.Рибак

Президент національної академії наук України академік НАН України №В%ороват%ь не хорошо Б.Є.Патон

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 2%


Смотрите также:

Распечатать страницу Метки: ,

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев »

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Оставить комментарий

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Фото співробітництво УкраїниДоговір про співробітництво будівнДоговір про співробітництво будівн